Sicil Lisans ve Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜPLERİ, ÜST KURUŞLARI VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİN DİKKATİNE

26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanunu kapsamında nevi spor kulübü olan dernekler, dernekler statüsünden çıkarılarak Spor Kulübü-Spor Anonim Şirketi statüsüne geçirilmiştir.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren derneklerle de tescili olan spor kulüplerin 3 ay içinde fiziki ve elektronik devir teslim işlemleri yapılarak Bakanlığımız uhdesine geçirilmiştir.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonların Kanunun; Geçici Maddenin 1 (5) inci bendinde “ Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hali getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.”  Bu kapsamda ilimizdeki tüm spor kulüpleri , üst kuruluşlar ve Spor Anonim Şirketleri kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 26 Ekim 2023 tarihine kadar tüzük, idare ve mali yapılarını bu kanun kapsamında uygun hale getirmeleri zorunludur.

 

İlimizde faaliyet gösteren Spor Kulüpleri-Spor Anonim Şirketleri ve Üst kuruşların bundan sonraki iş ve işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütüleceği, işlemlerin planlı, kontrollü ve sağlıklı yürütülmesi için, Kulüp Tescili, İsim değişikliği ve kulüp işlemleri ile ilgili diğer işlemlerin ekte gönderilen evrakların dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

 

Not:

 1-Kulüp işlemleri ile ilgili işlemlerde güncellemeler olabilir.

2-Daha önceden spor bakanlığına tescili olmayıp sadece futbol branşında faaliyet gösteren spor kulüplerin henüz spor bilgi sistemine aktarılması yapılmadığından, tescili olmayan futbol kulüpleri ile ilgili işlemler yapılamamaktadır. Güncelleme yapıldığında işlemleri yapılacaktır.

Not: Spor Kulüpleri Beyanname verme süresi en son 31 Mart olup, E-devlet üzerinden işlem yapılması zorunludur. Bakanlık yazısı Ek'te olup, herhangi bir tebligat kulüplere yapılmayacaktır. Bilginize...

Not: 7405 Sayılı Kanun ve Yönetmelikleri gereğince genel kurul üye giriş üye istifa gibi işlemler süresinde yapılması gerekmekte olup, İl Müdürlüğümüze yapılmayan bildirimlerde gerekli cezai müeyyideler uygulanacaktır. Bahse konu kulüplere önceden uyarı tebligatı yapılmayacaktır. Bilginize...

 ÖNEMLİ!

ESKİ VE YENİ SPOR KULÜBÜ KURULMA AŞAMASI İÇİN TIKLAYINIZ.docx 

YENİ SPOR KULÜBÜ KURULUŞU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

1 KURULUŞ BİLDİRİMİ (EK-1).docx

2 ÖRNEK SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ .docx

3 YÖNETİCİ YENİ ÜYE BİLGİLERİ (EK-5) (YENİ KURULAN KULÜPLER İÇİN).xlsx

4 YÖNETİM TAAHHHÜTNAME (EK-4).docx

5 YENİ KURULAN KULÜPLER İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE.docx

6.AMATÖR SPOR FEDERASYONUNDAN DENETİM VE YÖNETİM ÜYELERİ İÇİN CEZASI YOKTUR BELGESİ.docx(KULÜPLER TARAFINDAN DOLDURULUP ASKF'YE İMZALATTIRILACAKTIR.)

ADLİ SİCİL KAYDI (E-DEVLET, HER BİR YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN )

SPOR CEZA BİLGİ FORMU (E-DEVLET, HER BİR YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN )

 

DAHA ÖNCEDEN DERNEK OLUP SPOR KULÜBÜNE GEÇENLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

1 GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ (EK-2) (Yeni hali).docx

2 ÖRNEK SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ .docx

3 YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ (EK-5) (KULÜP İSİM DEĞİŞİKLİĞİ) (1).xlsx

4 YÖNETİM TAAHHHÜTNAME (EK-4).docx

5 DİLEKÇE ÖRNEĞİ.docx

6.AMATÖR SPOR FEDERASYONUNDAN DENETİM VE YÖNETİM ÜYELERİ İÇİN CEZASI YOKTUR BELGESİ.docx(KULÜPLER TARAFINDAN DOLDURULUP ASKF'YE İMZALATTIRILACAKTIR.)

ADLİ SİCİL KAYDI (E-DEVLET, HER BİR YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN )

SPOR CEZA BİLGİ FORMU (E-DEVLET, HER BİR YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN )

 

SPOR ANONİM ŞİRKETİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

1 SPOR AŞ BİLDİRİM FORMU (EK-3).docx

2 YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ (EK-5) .xlsx

3 YÖNETİM TAAHHHÜTNAME (EK-4) (3).docx

 

KULÜBE BRANŞ İLAVESİNDE İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe  (mühürlü ve imzalı olacak) indirmek için;

1- Kulüp ve Branş Tescili Dilekçe Örneği .docx

2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı olacak);

2- Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi.doc

3.Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ..................... branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.

4. Antrenör belgesi  (antrenör belgesi enaz 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı olacak) Antrenör sözleşmesi için;

 

4- Antrenör Sözleşmesi.doc

5. Kulüp Bilgi Formu. (bilgisayarda doldurulacaktır) İndirmek için; 

5-Spor Kulübü Bilgi Formu.xls

6. Branş ile ilgili tesis hakkında bilgi veya kira sözleşmesi.

 

SİCİL LİSANS İŞLEMLERİ

Lisans işlemleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans Servisi ile irtibata geçebilirsiniz.

TEL : 0266 241 19 42 (DAHİLİ 1302-1303)
FAKS : 0266 241 66 52

Balya ve Savaştepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri haricinde diğer ilçelerde lisans ve vize işlemleri yapılmaktadır.

Transfer işlemleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılmaktadır.

 LİSANS İŞLEMLERİ

1- TÜrkiye Basketbol Federasyonu 2021-2022 Sezonu Lisans Uygulaması Hk..pdf

(Sadece Basketbol için) YENİ ÇIKACAK LİSANS İÇİN GEREKEN BELGELER:

 BASKETBOL MUVAFAKAT BELGESİ.doc  (eski kulübünden alınacak)

BASKETBOL SPORCUNUN KULÜPLE İLŞİKİSİNİ GÖSTERİİR BELGE.doc

BASKETBOL TAAHHÜTNAME.docx

BASKETBOL TRANSFER SÖZLEŞMESİ.docx

BASKETBOL VELİ İZİN BELGESİ (1).doc

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

(Sadece Basketbol için) VİZE (LİSANS YENİLEME) İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

4- Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

BASKETBOL SPORCUNUN KULÜPLE İLŞİKİSİNİ GÖSTERİİR BELGE.doc

 (Sadece Basketbol için) TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR:

5- Transfer Sözleşmesi-Basketbol.pdf

6- Muvafakat Belgesi-Basketbol.pdf

 7- Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf

 8- Taahhütname-Ek-8.pdf

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

 

•ÖNEMLİ: Lisans  işlemlerinde aşağıdaki bilgileri getirmeyenlerin işlemleri keskinlikle yapılmayacaktır.  
 
•İletişim Bilgileri; Sporcularla iletişim kurulabilmesi amacıyla, tescil, vize, transfer işlemlerinde sporculara ait bilgi formunda yer alan bilgiler ( telefon, cep telefonu, e-mail ) sisteme girilecektir.  


DİĞER BRANŞLARDA (VOLEYBOL HARİÇ)TESCİL VE VİZE İŞLEMLERİ 

Yeni Lisans İşlemlerinde Gerekli Evraklar

1. T.C. Kimlik Numarası Beyanı

2. İlgili Spor Branşını yapmasında sakınca yoktur ibareli Sağlık raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu)
 
3. Bir adet lisans talep formu (18 yaşından küçükler için) TIKLAYINIZ.

4.  Bir adet lisans talep formu (18 yaşından büyükler için) TIKLAYINIZ.

5. 2 adet vesikalık fotoğraf
 
6. Triatlon ve Yüzme branşları için Yüzme bildiğine dair belge için TIKLAYINIZ.

Vize işlemlerinde gerekli belgeler

1. İlgili Spor Branşını yapmasında sakınca yoktur ibareli Sağlık Beyanı (18 yaşından küçükler için) TIKLAYINIZ.
 
2. İlgili Spor Branşını yapmasında sakınca yoktur ibareli Sağlık Beyanı (18 yaşından büyükler için) TIKLAYINIZ.

 3. 2 adet vesikalık fotoğraf

4. Eski lisans veya kimlik fotokopisi

5. Triatlon ve Yüzme branşları için Yüzme bildiğine dair belge için TIKLAYINIZ.


Spor Kartı 

Spor Federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3'te yer alan listede belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır.

Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.

Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.

Spor Kartı İçin Gerekli Evraklar

a) Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

b) T.C. Kimlik numarası beyanı


c) Spor Kartı bilgi formu için TIKLAYINIZ

Transfer işlemlerinde gerekli belgeler 

1. Yeni kulübü adına bir adet kulüp ile ilişiğini gösteren belge (18 yaşından küçükler için) TIKLAYINIZ.
 
2. Yeni kulübü adına bir adet kulüp ile ilişiğini gösteren belge (18 yaşından büyükler için) TIKLAYINIZ.
 
3. İlişiksiz/Yetki belgesi, Muvafakat Belgesi, Taahhütname. İndirmek için TIKLAYINIZ.

4. Sağlık Beyanı veya Sağlık Raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu). Spor yapmasında sakınca yoktur ibaresi zorunludur.
-Sağlık Beyanı (18 yaşından küçükler için) TIKLAYINIZ.

-Sağlık Beyanı (18 yaşından büyükler için) TIKLAYINIZ.

5. T.C Kimlik Numarası Beyanı

SPOR KULÜBÜ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

1. Taslak Spor Kulübü Tüzüğü.

2. Tüzük tamamı içerikte renk belirtilecek, tüzüğün faaliyet alanında sportif alanda faaliyet gösterir ibaresi yer alacak; dernekler il müdürlüğünün Kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa ,eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklenecek.

3. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi İçin
 TIKLAYINIZ

4. Amblem (cd ) ve forma  (takım sporları için A4 sayfaya aktarılmış fotoğraf. Mühürlü ve imzalı)

5. Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenör belgesi (en az 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı) Örnek Antrenör sözleşme formu indirmek için TIKLAYINIZ
 
6.  Kulüp Bilgi Formu 1 adet (bilgisayarda doldurulacaktır. İndirmek için TIKLAYINIZ

7.  Dilekçe (mühürlü ve imzalı) indirmek için TIKLAYINIZ

8.Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.

9. Kuruluş bildirgesi

10. Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolü ) 

11. Merkez ofise ait kira kontratı veya tapu senedi.

12. Vergi numarası ve dairesi (Vergi dairesinden ilgili makama diye evrak alınacak)

13. İhtisas spor kulüpleri için taahhüt ettiği branşlarda giderini karşılayacak gelire sahip olduğuna dair belge (A4 tasdikli)

14. Halkoyunları branşında tescil yaptıracak spor kulüpleri için kulüp merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar hakkında Emniyet Müdürlüğünden izin yazısı, merkez ofiste silah yoksa yazıda bu detay da bulunmalı.

15. Kulübe ait mail adresi, telefonu ve kep adresi.

16. Kulüp adına açılan banka hesap cüzdanının fotokopisi.

17. İmza Sirküsü Yetki Belgesi ( Noter Tasdikli )

 

EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU TAKDİRDE TALEP İŞLEME ALINACAKTIR. ZAMAN KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN, LÜTFEN EVRAKLARINIZIN EKSİKSİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.


Nakdi Yardım Talebi 
 
Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır. 

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.


*       Spor Kulüplerine Yardım Üst Yazı için  Kulüp Yardımı.pdf

Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Başvuru Duyurusu İçin TIKLAYINIZ

1. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ

2.     Karar alınacak(GSB tarafından gönderilen nakdi yardım ile ilgili işlemleri yapmak üzere Başkan/Sayman.. görevlendirilmiştir.)

3. Vergi Borcu yoktur belgesi.

4.    Genel Müdürlük Nakdi Yardımı Alanların Doldurması gereken Taahhütname için TIKLAYINIZ   ( Yardım aldıktan sonra doldurulacak )

 

5.    Kulüp Banka Defterinin Kulüp Adı ve IBAN'ı yazılı sayfanın fotokopisi

Spor Kulüpleri için NAKDİ YARIM DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

  SPORDA CEZASI OLMADIĞINA DAİR BELGE HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

* Cezası yoktur yazısı E-Devlet kapısından alınabilmektedir. (Spor Bilgi Sistemi-Ceza Bilgi Formu kısmından)

Tevkif ile ilgili Nakdi Yardım Talep Formu

1-)Yardim Talep Formu-EK1.xlsx