Sicil Lisans ve Kulüp İşlemleri

SİCİL LİSANS İŞLEMLERİ

Lisans işlemleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans Servisi ile irtibata geçebilirsiniz.

TEL : 0266 241 19 42 (DAHİLİ 1302-1303)
FAKS : 0266 241 66 52

Lisans tescil, vize ve transfer işlemlerinde aşağıdaki İlçe Müdürlüklerimiz de hizmet vermektedir.

Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü  (0266 331 40 81)
Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü (0266 721 47 82)
Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü (0266 412 95 61)
Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü (0266 373 15 12)    
Gönen
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü (0266 762 99 97)  

 LİSANS İŞLEMLERİ

1- TÜrkiye Basketbol Federasyonu 2021-2022 Sezonu Lisans Uygulaması Hk..pdf

(Sadece Basketbol için) YENİ ÇIKACAK LİSANS İÇİN GEREKEN BELGELER:

2- Kulüple İlişiğini Gösterir Belge-Basketbol.pdf

3-Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

(Sadece Basketbol için) VİZE (LİSANS YENİLEME) İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

4- Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

 (Sadece Basketbol için) TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR:

5- Transfer Sözleşmesi-Basketbol.pdf

6- Muvafakat Belgesi-Basketbol.pdf

 7- Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf

 8- Taahhütname-Ek-8.pdf

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

 

 SPORDA CEZASI OLMADIĞINA DAİR BELGE HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

* Cezası yoktur yazısı E-Devlet kapısından alınabilmektedir. (Spor Bilgi Sistemi-Ceza Bilgi Formu kısmından)


•ÖNEMLİ: 
Lisans  işlemlerinde aşağıdaki bilgileri getirmeyenlerin işlemleri keskinlikle yapılmayacaktır.  
 
•İletişim Bilgileri; Sporcularla iletişim kurulabilmesi amacıyla, tescil, vize, transfer işlemlerinde sporculara ait bilgi formunda yer alan bilgiler ( telefon, cep telefonu, e-mail ) sisteme girilecektir.  
SPOR KULÜPLERİNİN  DİKKATİNE
 
Spor Kulüplerinin vergi dairesi, vergi numarası ve banka hesap numaralarını Sicil ve Lisans Servislerimize bildirmeleri gerekmektedir. Bilgileri eksik olan spor kulüpleri sicil ve lisans servisine bilgilerini bildirebilirler.
Bilgileri eksik olan kulüplerin işlemleri bilgiler tamamlanmadan yapılmayacaktır.

TESCİL VE VİZE İŞLEMLERİ 

Yeni Lisans İşlemlerinde Gerekli Evraklar

1. T.C. Kimlik Numarası Beyanı

2. İlgili Spor Branşını yapmasında sakınca yoktur ibareli Sağlık raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu)
 
3. Bir adet lisans talep formu (18 yaşından küçükler için) TIKLAYINIZ.

4.  Bir adet lisans talep formu (18 yaşından büyükler için) TIKLAYINIZ.

5. 2 adet vesikalık fotoğraf
 
6. Triatlon ve Yüzme branşları için Yüzme bildiğine dair belge için TIKLAYINIZ.

Vize işlemlerinde gerekli belgeler

1. İlgili Spor Branşını yapmasında sakınca yoktur ibareli Sağlık Beyanı (18 yaşından küçükler için) TIKLAYINIZ.
 
2. İlgili Spor Branşını yapmasında sakınca yoktur ibareli Sağlık Beyanı (18 yaşından büyükler için) TIKLAYINIZ.

 3. 2 adet vesikalık fotoğraf

4. Eski lisans veya kimlik fotokopisi

5. Triatlon ve Yüzme branşları için Yüzme bildiğine dair belge için TIKLAYINIZ.


Spor Kartı 

Spor Federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3'te yer alan listede belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır.

Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.

Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.

Spor Kartı İçin Gerekli Evraklar

a) Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

b) T.C. Kimlik numarası beyanı


c) Spor Kartı bilgi formu için TIKLAYINIZ

Transfer işlemlerinde gerekli belgeler 

1. Yeni kulübü adına bir adet kulüp ile ilişiğini gösteren belge (18 yaşından küçükler için) TIKLAYINIZ.
 
2. Yeni kulübü adına bir adet kulüp ile ilişiğini gösteren belge (18 yaşından büyükler için) TIKLAYINIZ.
 
3. İlişiksiz/Yetki belgesi, Muvafakat Belgesi, Taahhütname. İndirmek için TIKLAYINIZ.

4. Sağlık Beyanı veya Sağlık Raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu). Spor yapmasında sakınca yoktur ibaresi zorunludur.
-Sağlık Beyanı (18 yaşından küçükler için) TIKLAYINIZ.

-Sağlık Beyanı (18 yaşından büyükler için) TIKLAYINIZ.

5. T.C Kimlik Numarası Beyanı

SPOR KULÜBÜ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

1. Taslak Spor Kulübü Tüzüğü. Örnek Tüzük İçin TIKLAYINIZ

2. Tüzük tamamı içerikte renk belirtilecek,tüzüğün faaliyet alanında sportif alanda faaliyet gösterir ibaresi yer alacak; dernekler il müdürlüğünün Kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa ,eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklenecek.

3. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi İçin
 TIKLAYINIZ

4. Amblem (cd ) ve forma  (takım sporları için A4 sayfaya aktarılmış fotoğraf. Mühürlü ve imzalı)

5. Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenör belgesi (enaz 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı) Örnek Antrenör sözleşme formu indirmek için TIKLAYINIZ
 
6.  Kulüp Bilgi Formu 1 adet (bilgisayarda doldurulacaktır. İndirmek için TIKLAYINIZ

7.  Dilekçe (mühürlü ve imzalı) indirmek için TIKLAYINIZ

8.Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.

9. Kuruluş bildirgesi

10. Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolü ) 

11. Merkez ofise ait kira kontratı veya tapu senedi.

12. Vergi numarası ve dairesi (Vergi dairesinden ilgili makama diye evrak alınacak)

13. İhtisas spor kulüpleri için taahhüt ettiği branşlarda giderini karşılayacak gelire sahip olduğuna dair belge (A4 tasdikli)

14. Halkoyunları branşında tescil yaptıracak spor kulüpleri için kulüp merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar hakkında Emniyet Müdürlüğünden izin yazısı, merkez ofiste silah yoksa yazıda bu detay da bulunmalı.

15. Kulübe ait mail adresi ve telefon.

16. Kulüp adına açılan banka hesap cüzdanının fotokopisi.

17. İmza Sirküsü Yetki Belgesi ( Noter Tasdikli )

 
KULÜBE BRANŞ İLAVESİNDE İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe  (mühürlü ve imzalı olacak) indirmek için TIKLAYINIZ

2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı olacak) TIKLAYINIZ

3.Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ..................... branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.

4. Antrenör belgesi  (antrenör belgesi enaz 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı olacak) ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

5. Kulüp Bilgi Formu. (bilgisayarda doldurulacaktır) İndirmek için TIKLAYINIZ

EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU TAKDİRDE TALEP İŞLEME ALINACAKTIR. ZAMAN KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN, LÜTFEN EVRAKLARINIZIN EKSİKSİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.

Nakdi Yardım Talebi 
 
Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır. 

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.


*       Spor Kulüplerine Yardım Üst Yazı için TIKLAYINIZ

1. Spor Kulüpleri Nakdi yardım Başvuru Duyurusu İçin TIKLAYINIZ

2. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ

3. Spor Kulüpleri için NAKDİ YARIM DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

4. Vergi borcu yoktur belgesi.

5.    Genel Müdürlük Nakdi Yardımı Alanların Doldurması gereken Taahhütname için TIKLAYINIZ   ( Yardım aldıktan sonra doldurulacak )