SPOR KAFİLELERİ SEYAHAT YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde Değişiklik Yapılmıştır

21 TEMMUZ 2017
Spor genel müdürlüğümüz merkez, taşra teşkilatı ve bağlı spor federasyonlarının mahalli bölgesel ve ulusal organizasyonlarına katılan kulüplü takım ve ferdi sporcu kafileleri ile bağımsız spor federasyonlarının faaliyetlerine gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerinden yolluk harcırah veya kafile onay belgesi alacakların sağlıklı ve güvenli şekilde seyahatlerinin yapılabilmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi revize edilmiştir. 
Yenilenen Seyahat Yönergesine ve sporcu kafileleri izin ve avans dilekçe örneklerine ulaşmak için tıklayınız...