FLOOR CURLİNG ADAY HAKEM KURSU AÇILDI

06.02.2020

Floor Curling Aday Hakem Kursu 19 Şubat 2020 tarihinde Trabzon ilinde yapılacaktır. 

Kurs programı daha sonra yayımlanacaktır.  


HAKEM OLABİLME ŞARTLARI:

TÜRKİYE CURLING FEDERASYONU

FLOOR CURLING

ADAY HAKEM KURSU

19 ŞUBAT 2020

 TRABZON

 

HAKEM OLABİLME ŞARTLARI

1-      T.C. Vatandaşı olmak.

2-      En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3-      18 yaşından küçük olmamak, 65 yaşından büyük olmamak.

4-      Hakemlik yapmak için herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.

5-      Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak ve yapılan sınavın sonucunda en az 75 (yetmiş beş) puan almak.

6-      Daha önce Curling ya da başka bir spor dalında toplam veya bir defada hakem, sporcu veya başka bir görevde iken 6 (altı) ay veya daha fazla hak mahrumiyeti ile müsabakalardan men cezası almamış olmak,

7-      Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 (altı) aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine dair suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerleri aklama, kaçakçılık, vergi kaçaklığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

 

 

HAKEM ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER

 

1-      Dilekçe

2-      2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf

3-      Mezuniyet Belgesi fotokopisi

4-      Devlet hastaneleri veya sağlık ocaklarından alınacak “hakemlik yapmasında herhangi bir sakınca yoktur” ibareli sağlık raporunun aslı.

5-      Adli sicil kaydı sorgulama belgesinin aslı. (E-Devletten temin edilebilir)

6-      T.C. kimlik fotokopisi

7-      İkametgâh belgesinin aslı (E-Devletten temin edilebilir)

8-      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden “cezası yoktur”  yazısı (aslı)

9-      Kurs ücretinin TEB Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi TR55 0003 2000 0000 0055 2474 15 nolu hesaba 200,00 TL yatırıldığına dair banka dekontu ( Açıklamaya: Adı, Soyadı ve Hakemlik kurs ücreti yazılmalı )

 

 

 

Not: Hakemlik kursuna başvuru yapanların dilekçeleri ile dekontlarını en geç 17 ŞUBAT 2020 günü saat 16:30’a kadar Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir.