BASIN MENSUPLARI İÇİN 2018-2019 SEZONU SPOR MÜSABAKALARI YERLERİNE SERBEST GİRİŞ KARTI ALACAK KİŞİLERİN DİKKATİNE…
21.06.2018
2018 - 2019 sezonu Spor Müsabakaları Yerlerine Serbest Giriş Kartı  alacak olan kişilerin aşağıda belirtilen evrakları 29 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüzün Basın ve Halkla İlişkiler birimine bırakmaları gerekmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yönetmeliği uyarınca spor medyasında çalışan sarı basın kartı olmayan medya mensuplarına verilen “Spor Müsabakaları Yerlerine Serbest Giriş Kartı” ve
TFF tarafından verilen maçlara giriş “Sabit Kartların” 2017-2018 kullanım süresi dolmuş bulunmaktadır.
 
2018 - 2019 sezonu Spor Müsabakaları Yerlerine Serbest Giriş Kartı  alacak olan kişiler, yönetmelik gereği aşağıda belirtilen evrakları göndermeleri zorunludur.
 
Basın tribününe girecek kişilerde aşağıda belirtilen asgari şartlar aranır;
*  Sabıka Kaydı
(Değişik:RG-3/2/2013-28548) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,
 
*  En az  lise  veya dengi okul mezunu olduğunu belirleyen belgenin fotokopisi
*   2 Fotoğraf
*  5953 sayılı kanun ve/veya bunun bazı maddelerini değiştiren 212 sayılı kanuna göre kart verilecek kişi ile işveren arasında düzenlenmiş sözleşmenin işyerince onaylanmış fotokopisi,
*   Eksiksiz doldurulacak başvuru formu (Spor Müdüründen onaylı)
*   Taahhütname                                                    
*Son üç aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim bildirge suretlerini talep dilekçesine eklemek   zorundadır.
* Basın kartı bulunmayan basın mensupları Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne verdiği basın kartı beyannamesini en fazla iki başvuru işleminde kullanabilir.
* Belirtilen şartları yerine getirenlere bir yıl süreli serbest giriş kartı verilir.
* Bir yıl sonunda yeniden kart almak isteyen basın mensupları ikinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirerek yeniden serbest giriş kartı verilmesini talep edebilirler.
 
* TFF & TSYD işbirliği ile hazırlanan  maçlara giriş Sabit Kartlar sadece spor medyasında çalışan kişilere verilecektir.
 
* Basın kartı bulunan medya mensupların  basın kartı fotokopisi, 1 fotoğraf ve form doldurmaları yeterli olacaktır.
 
(Spor servislerinde stajyer olarak görev yapan medya çalışanları ilk defa kart alıyorlarsa telif makbuzlarını ibra ederek kart alabilir.
Aynı kişi ikinci yıl yeni sezon için kart müracaatında bulunduğunda sözleşme getirme zorunluluğundadır.)
 
Radyolar;
 
Spor servislerinde kadrolu sarı basın kartlı en az 5 muhabir çalıştıran radyo kuruluşlarında sarı basın kartı olmayan 2 kişiye kart verilir. Bu kart hamilleri basın tribünlerinde görev yapamazlar.
 
Spor Medyası çalışanlarına verilen serbest giriş kartları tüm illerdeki müsabakalarda kartın verildiği il ile o il takımlarının deplasmanlarında geçerlidir.
 
Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Kartları, yukarıda açıklanan şartları, kaybetmeleri ve “gazetecilik dışında başka bir iş yaptıkları belirlendiği takdirde
”Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince iptal edileceği hususu, adı geçen yönetmelik hükümleri dahilinde bulunmaktadır.
 
Yönetmeliğe göre foto muhabirleri için lise mezunu olma şartı aranmayacak, gazete, ajans, spor dergisi, radyo ve televizyon kurumlarını merkez ve
büroları için yönetmelikte belirtilen günlük ortalama tiraj ve diğer koşullara göre bütün dallar ve futbol dışı dallarında geçerli kontenjana uygun sayıda kart düzenlenecektir.
 
Köşe yazarları için stajyer statüsü kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
Sorumlu müdürlükler aracılığıyla derneğimize verilecek talep dosyaların yönetmeliğe uygunluğu belirlendikten sonra, kart düzenlenmesi için listeler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilecektir.
 
Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan protokol gereğince dernek tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri dışında TFF tarafından hazırlanan sezonluk sabit kart kullanımı da uygulanmaktadır.
 
Sabit kart verilecek kişilerde mutlaka Sarı Basın kartı yada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş kartı olması şartı bulunmaktadır.
Bu kartlardan herhangi birine sahip olmayanlara kesinlikle sabit kart verilmemektedir.
 
 
Not: Evrakların eksiksiz olarak getirilmesi rica olunur. Eksik evraklı dosyalar teslim alınmayacaktır.

Müsabaka Yerlerine Giriş Kartı Formu (1).doc

Taahhütname.doc